loader image

جستجو

Tag: دولت بایدن

فارن افرز:
اسرائیل حمایت آمریکا را از دست می‌دهد!

نشریه «فارن افرز» در مطلب تازه خود با اشاره به اینکه اسرائیل حمایت آمریکا را از دست می‌دهد، تاکید کرد: برای جلوگیری از فروپاشی گسترده‌تر روابط آمریکا و اسرائیل، برای نتانیاهو ضروری است که به‌سرعت مسیر خود را تغییر دهد و راه‌هایی برای همکاری نزدیک‌تر با دولت بایدن بیابد.

مطالعه مطلب

گاردین:
آمریکا به رهبران جدیدی نیاز دارد

روزنامه «گاردین» در مطلب تازه خود با اشاره به اینکه محبوبیت بایدن در سراسر کشور، به 40 درصد رسیده است، تاکید کرد:  آمریکا به رهبران جدیدی نیاز دارد و اگر رئیس‌جمهور ناتوانی جسمی داشته باشد و یا ‌‌‌‌‌‌اینکه نتواند وظایفش را به درستی انجام دهد، می‌توان او را برکنار کرد.

مطالعه مطلب