loader image

جستجو

Tag: دیوان عالی آمریکا

اکونومیست:
انتصاب‌های هوشمندانه بایدن در برابر انتصاب‌های ترامپ

نشریه «اکونومیست» در گزارش از انتصاب‌های هوشمندانه بایدن در برابر انتصاب‌های ترامپ، خبر داد و اعلام کرد: حقوقدانانی که در زمان بایدن به هیئت فدرال پیوسته‌اند، از نظر قومیت و جنسیت، متنوع‌ترین حقوقدانان تاریخ هستند.

مطالعه مطلب