loader image

جستجو

Tag: سازمان همکاری شانگهای

مدرن دیپلماسی:
موقعیت حساس هند در سازمان همکاری شانگهای و بریکس

وبگاه «مدرن دیپلماسی» در گزارش خود از موقعیت حساس هند در سازمان همکاری شانگهای و بریکس خبر داد  و اعلام کرد: هند به‌رغم مشارکت در سازمان همکاری شانگهای و بریکس، از تأیید هرگونه راهبردی که شامل چین باشد، تردید دارد.

مطالعه مطلب

کویینسی
 ایران با عضویت در سازمان همکاری شانگهای از تحریم‌ها فرار می‌کند

اندیشکده «کویینسی» نوشت: عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای، تجارت ایران با قدرت‌های آسیایی و روسیه را تسهیل و کاهش تجارت با اتحادیه اروپا را که به دلیل تحریم‌های آمریکا کاهش یافته است، جبران می‌کند.

مطالعه مطلب

خبرگزاری چین (CGTN) :
هدف اصلی تغییر ارز سازمان همکاری‌های شانگهای

خبرگزاری«چین» در گزارشی با اشاره به اینکه مذاکرات جدی درمورد ایجاد بانک منطقه‌ای با استفاده از ارزهای محلی انجام شده،نوشت: واحد پول اوراسیا در درازمدت می‌تواند از اعضای این سازمان در برابر تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا و غرب محافظت کند.

مطالعه مطلب


سازمان همکاری شانگهای و فرصت پیشبرد سیاست منطقه‌گرایی نوین برای ایران

سازمان همکاری شانگهای (SCO) که به‌نوعی به‌عنوان رقیب شرقی ناتو شناخته می‌شود، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی است و به‌نوعی تسلط کامل غرب بر سیاست بین‌الملل را به‌چالش می‌کشد. عضویت ایران در این سازمان، یک پیروزی دیپلماتیک در شرایط خاص است و در صورت استفاده بهینه، می‌تواند یک برگ برنده در سه محور سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای آن باشد.

مطالعه مطلب