loader image

جستجو

Tag: سربازان آمریکایی

نشریه نشنال ریویو :پنتاگون تایید کرد که حداقل 439 آمریکایی در افغانستان باقی مانده‌اند

نشریه نشنال ریویو در یادداشت تازه خود، به‌نقل از پنتاگون خبر از باقی ماندن 439 آمریکایی در خاک افغانستان داد و همچنین تاکید کرد که 196 آمریکایی خواهان بازگشت به وطن خودشان هستند.

مطالعه مطلب