loader image

جستجو

Tag: سلاح کشتار جمعی

نشنال اینترست:
اسرائیل باید کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را تصویب کند

روزنامه «نشنال اینترست» نوشت: اسرائیل پیمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی را در سال 1993 امضا کرد، اما این توافقنامه را تصویب نکرده است و بعید به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها این کار را انجام دهد.

مطالعه مطلب