loader image

جستجو

Tag: سیاست امریکا

آروتزشوا:
نفوذ ایران در سیاست آمریکا

شبکه خبری «آروتزشوا» در گزارش خود به بررسی موضوع نفوذ ایران در سیاست آمریکا پرداخت و عنوان کرد: توانایی‌های اطلاعاتی رو به رشد نظام ایران و جسارتی که آن‌ها با آن جاسوسی می‌کنند، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های امنیتی واشنگتن تأکید می‌کند.

مطالعه مطلب

نیویورک تایمز:
سیاست آمریکا عامل اختلاف بین خانواده‌ها

روزنامه «نیویورک تایمز» در یادداشتی با اشاره به نظرسنجی‌های جدیدی مبنی بر تاثیر مسائل سیاسی در شرایط فعلی آمریکا،‌ نوشت: شکاف‌های ایدئولوژیک فزاینده در سیاست آمریکا با پیامدهای بسیار شخصی و خانوادگی همراه بوده است.

مطالعه مطلب