loader image

جستجو

Tag: صناع هوافضای اسرائیل

تایمز اسرائیل:
آزمایش موشک رهگیر ضد کروز دوربرد

روزنامه «تایمز اسرائیل» در یادداشت خود با اشاره به بیانیه وزارت دفاع اسرائیل از موفقیت آزمایش موشک رهگیر ضد کروز دوربرد، نوشت: این سیستم توانایی خود در انهدام انواع هدف‌ها را نشان داد و «برتری نیروی دریایی» را تضمین می‌کند.

مطالعه مطلب