loader image

جستجو

Tag: عادی سازی بشار اسد

نشنال اینترست:
لزوم اعمال سیاست جدید در قبال سوریه

روزنامه «نشنال اینترست» در مطلب تازه خود ضمن اشاره به لزوم اعمال سیاست جدید در قبال سوریه، تاکید کرد: آمریکا باید در ازای اطمینان از همکاری اسد برای از بین بردن نفوذ ایران در سوریه، برخی تحریم‌ها را به منظور بهبود زندگی مردم سوریه لغو کند.

مطالعه مطلب