loader image

جستجو

Tag: غیبت پادشاه

روزنامه گاردین: علت غیبت سوال‌برانگیز شاه سعودی در این روزها چیست؟

روزنامه «گاردین» در یادداشت تازه خود با اشاره به غیبت ملک سلمان در چهل ودومین نشست شورای همکاری خلیج فارس در کشور عربستان نوشت: غیبت شاه سعودی در این گردهمایی پراهمیت که هر پنج سال یک‌بار تحت نظر پادشاه سعودی برگزار می‌شود، یک مسئله معنادار و بسیار مهم است.

 

مطالعه مطلب