loader image

جستجو

Tag: قدرت های بزرگ

پایگاه دیفنس وان: به خلائی که «قدرت‌های متوسط» ایجاد می‌کنند توجه شود

پایگاه « دیفنس وان» در یادداشت تازه خود، بر این تاکید کرد که قدرت‌های متوسط که در جدال بین دموکراسی و اقتدارگرایی دست و پا می‌زنند، به‌دنبال نقش مرکزی بیشتری در امور بین‌الملل هستند و آمریکا نباید از این موضوع غافل شود.

مطالعه مطلب