loader image

جستجو

Tag: مذاکرات امنیتی

فارن پالیسی: توافق با ایران را از مذاکرات امنیتی منطقه‌ای جدا کنید

نشریه «فارن پالیسی» در یادداشت تازه خود نوشت: آمریکا به جای اصرار بر وارد کردن بحث‌های امنیتی منطقه‌ای در مذاکرات هسته‌ای، باید مذاکرات امنیتی منطقه‌ای را تشویق کند و اجازه دهد جداگانه اما همزمان با مذاکرات هسته‌ای پیش برود.

مطالعه مطلب