loader image

جستجو

Tag: مذاکره برجام

نشریه فارن افرز: ایران ضمن مذاکره آماده مواجهه با همه احتمالات است

نشریه« فارن افرز» در یادداشت تازه خود ضمن اشاره آمادگی امریکا و ایران برای مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای، نوشت: درحالیکه ایران برای ادامه مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای آماده می¬شود، زمینه را برای آمادگی در مقابل همه احتمالات از جمله درگیری با آمریکا فراهم می‌کند.

مطالعه مطلب