loader image

جستجو

Tag: مقامات

نشنال:
آیا ایران سلاح هسته‌ای دارد؟

 روزنامه «نشنال» در مقاله‌ای با اشاره به نگرانی از این اینکه زمان برای دستیابی به توافق بین تهران و قدرت‌های جهانی رو به‌ اتمام است،‌ به بررسی این سوال پرداخت که آیا ایران سلاح هسته‌ای دارد؟

مطالعه مطلب