loader image

جستجو

Tag: منطقه اوراسیا

نشنال اینترست:
فارغ از نتیجه جنگ اوکراین، آمریکا بازنده است

روزنامه «نشنال اینترست» در مقاله‌ای ضمن اشاره به اینکه واشنگتن در مقایسه با دیگر شرکای خود در ناتو سهم بیشتری را برای حمایت از اوکراین بر عهده گرفته است، تاکید کرد: فارغ از نتیجه جنگ اوکراین، آمریکا بازنده است.

مطالعه مطلب