loader image

جستجو

Tag: موشک های بالستیک

اندیشکده کامن دیریمز: حکایت گزینه‌های پنتاگون در قبال چین 

اندیشکده «کامن دیریمز» در یادداشت تازه خود به بررسی سیاست آمریکا در قبال چین پرداخت و نوشت: سیاست آمریکا در قبال چین، چه ترامپ باشد و چه بایدن، دلیلی بر قانون جهانی انیشتین است که دیوانگی عبارت است از اصرار بر «انجام کارهای تکراری و انتظار نتیجه متفاوت».

مطالعه مطلب