loader image

جستجو

Tag: پیمان ابراهیم

روزنامه واشنگتن تایمز: خروج از افغانستان و رویکرد کاهش تنش با ایران به‌ ضرر پیمان ابراهیم است

روزنامه« واشنگتن تایمز» در یادداشت تازه خود برخی سیاست‌ها و اقدامات بایدن را به ضرر پیمان ابراهیم و سبب‌ساز ایجاد دلسردی و بی‌اعتمادی در میان متحدان آمریکا در منطقه دانست.

مطالعه مطلب