loader image

جستجو

Tag: کشورهای منطقه

استراتژیست:
نفوذ فزاینده چین در غرب‌آسیا

نشریه «ااستراتژیست» نوشت: شراکت استراتژیک پکن با ایران و عربستان، به‌‌علاوه روابط مشابه با پاکستان و نفوذ فزاینده در سوریه  و عراق و همچنین روابط نزدیک با اسرائیل، چین را در موقعیت بسیار قوی در مقابل آمریکا در غرب ‌آسیا قرار داده است.

مطالعه مطلب