loader image

جستجو

توییت زلزله شهر بندرعباس

توییت زلزله شهر بندرعباس

مرکز مطالعات سورین

چکیده

فهرست مطالب

با توجه به زلزله در شهر بندرعباس ایران و تحقیق مهم نواک پیتر در زمینه آمادگی در برابر بلایای در تهران: شهرهای ایران برای زلزله بزرگی آمادگی ندارند. آمادگی بهتر در خصوص این بلایا یک تلاش کم‌هزینه حیاتی است