loader image

جستجو

Tag: خلق چین

فارن افرز:
بی‌اعتمادی شی به ارتش جمهوری خلق چین

نشریه «فارن افرز» در یادداشت خود با اشاره به پاک‌سازهای اخیر دولت شی در ارتش جمهوری خلق چین، نوشت: دانش شی از مخفی بودن و سوءمدیریت ارتش جمهوری خلق چین در اعماق ساختار خود می‌تواند او را به مهارت عملیاتی آن در یک بحران یا درگیری دچار تردید کند.

مطالعه مطلب