loader image

جستجو

Tag: پلیس جهان

اندیشکده واشنگتن: اجلاس سران برای دموکراسی جهان عرب را از قلم انداخت 

اندیشکده «واشنگتن» در یادداشت خود ضمن اشاره به جزئیات اجلاس مجازی دموکراسی به میزبانی دولت بایدن، به این نکته پرداخت که عدم دعوت از بسیاری از کشورهای عرب ناقض حقوق بشر می‌تواند نشانه غفلت از وضعیت آن‌ها باشد.

مطالعه مطلب