loader image

جستجو

Tag: تهران

فارن افرز:
نظم جدید در غرب‌‌آسیا؟

نشریه «فارن افرز» در گزارش تازه خود با اشاره به  اینکه دولت عربستان چین را برای میانجی‌تری با ایران بهتر از دولت بایدن دانست، تاکید کرد: واشنگتن باید از کاهش تنش‌ها در غرب‌آسیا استقبال کند، زیرا که آمریکا را قادر می‌سازد تا بر دیگر اولویت‌های جهانی بدون تظاهر به تعهد استوار به منطقه، تمرکز کند.

مطالعه مطلب

واشنگتن پست:
مواظب اتحاد نوظهور روسیه و ایران باشید

روزنامه «واشنگتن پست» در مطلب خودبا اشاره به اینکه مواظب اتحاد نوظهور روسیه و ایران باشید،‌ تاکید کرد: با توجه به اینکه چین و هند حاضر به فروش تسلیحات به روسیه نشده‌اند، ایران می‌تواند مسیر اصلی تسلیحات و پول برای این کشور باشد.

مطالعه مطلب