loader image

جستجو

Tag: تهران

اوراسیانت:
پیشرفت روابط ارمنستان و ایران به‌رغم منافع متفاوت هر دو طرف!

وبگاه «اوراسیانت» در یادداشتی با اشاره به پیشرفت روابط ارمنستان و ایران به‌رغم منافع متفاوت هر دوطرف تاکید کرد: منافع تهران وایروان در مورد حضور بازیگران فرامنطقه‌ای در قفقاز جنوبی، از جمله در موضوع میانجیگری با آذربایجان، متفاوت است.

مطالعه مطلب

فارن افرز:
نظم جدید در غرب‌‌آسیا؟

نشریه «فارن افرز» در گزارش تازه خود با اشاره به  اینکه دولت عربستان چین را برای میانجی‌تری با ایران بهتر از دولت بایدن دانست، تاکید کرد: واشنگتن باید از کاهش تنش‌ها در غرب‌آسیا استقبال کند، زیرا که آمریکا را قادر می‌سازد تا بر دیگر اولویت‌های جهانی بدون تظاهر به تعهد استوار به منطقه، تمرکز کند.

مطالعه مطلب