loader image

جستجو

Tag: لجستیک

کالیبر:
انگیزه‌ای جدید برای لجستیک در منطقه خزر

نشریه «کالیبر» در مقاله تازه خود به بررسی موضوع انگیزه‌ای جدید برای لجستیک در منطقه خزر، پرداخت، نوشت: طرح‌های حمل‌ونقل کریدور زنگزور در کشورهای ترک‌زبان، مسیری به‌عنوان دسترسی بهینه به بازار ترکیه، کشورهای غرب‌آسیا و اروپا شناخته می‌شود.

مطالعه مطلب