loader image

جستجو

Tag: هوش مصنوعی

فارن پالیسی:
آمریکا باید از سرمایه‌گذاری چین در فن‌آوری بیاموزد

نشریه« فارن افرز» ضمن اشاره به پیشرفت چین در زمینه فن‌آوری‌های راهبردی از آمریکا،‌ نوشت: سیاستگذاران در واشنگتن در تلاشند تا راه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های فن‌آورانه پیدا کنند و به مقابله با پیشرفت چین برخیزند.

مطالعه مطلب