loader image

جستجو

Day: دی 3, 1401

نیوزویک:
رویکرد آسیایی آمریکا و رویکرد خاورمیانه‌ای آسیا

 نشریه «نیوزویک» در یادداشت خود به بررسی موضوع رویکرد آسیایی آمریکا و رویکرد خاورمیانه‌ای آسیا پرداخت و تاکید کرد: محور آسیایی غرب چیزی جز دعوت از چین و روسیه برای تعمیق نفوذ خود در غرب‌آسیا نبود، دعوتی که آن‌ها با ذوق‌و‌شوق پذیرفتند.

مطالعه مطلب